capriciile Muzei

ÎMI EȘTI FERICIREA

Eugenia PORTĂRESCU,15 ani

Școala de Arte Coșnița, Dubăsari

 

De vrei, fii pasăre în zbor,

Zbura-voi și eu cu tine.

 

De vrei, fii a soarelui floare,

Zorile albe să-ți aparțină.

 

De vrei, fii al lumii zâmbet,

Sublim, să semeni iubirea.

 

Dar ai ales să-mi fii mamă,

Îmi ești și floare, și zâmbet...

Tatiana SOFICI
cl. a XII-a
Balatina, Glodeni