calea spre Olimp

HISTORIA EST MAGISTRA VITAE

Dragi prieteni,

Istoria este o importantă componentă a societății umane, prin care ne identificăm apartenența, învățăm din experiența trecutului, evităm greșelile comise de predecesorii noștri, ne exprimăm gratitudinea față de strămoși. Fără istorie riscăm să rămânem orfani și lipsiți de compasiune, după cum a remarcat și marele Nicolae Iorga: Un popor care nu-și cunoaște istoria, e ca un copil care nu-și cunoaște părinții, iar Cunoscând istoria, eroii, tradiția, ne facem mai sociabili, mai altruiști, mai iubitori de om și de viață.

Concursul Historia est magistra vitae urmărește implicarea și aprofundarea cunoștințelor voastre în domeniul istoriei naționale și universale, prin formarea competențelor specifice disciplinei: de analiză și sinteză a informațiilor, de cunoaștere a cauzelor și a consecințelor evenimentelor, de apreciere a rolului unei personalități etc., stimulându-vă să cercetați de sine stătător izvoarele și istoriografia. La elaborarea sarcinilor concursului, am ținut cont de cerințele din Curriculumul gimnazial și cel liceal.

Concursul se va desfășura în șase etape. Primele patru etape vor avea câte trei întrebări. Prima întrebare din fiecare etapă se va baza pe un document istoric sau pe o sursă istoriografică și se va referi, fie la rolul unor personalități istorice notorii, fie la un eveniment important din istoria românilor. A doua întrebare se va baza pe o sursă vizuală: o caricatură, un poster, o imagine sau un articol de ziar, și va cere fie identificarea și explicarea evenimentelor / proceselor istorice, fie argumentarea cauzelor și consecințelor etc. Elementul nou al concursului din acest an se va conține în sarcina a treia, care va cere cunoașterea operelor de artă realizate în RSSM și Republica Moldova.

Pentru a face o diferență în punctajul celor mai sârguincioși elevi, în etapele V și VI, vom adăuga câte o sarcină. 

Sunt convinsă că veți da dovadă de perseverență, originalitate și cunoștințe profunde. Câștigătorii vor fi desemnați cu premii și Diploma redacției.

Așteptăm participarea activă a gimnaziștilor și liceenilor din întreagă republică.

Vă doresc succes.

ETAPA I

1. Identifică din sursă evenimentul și stabilește trei etape ale activității Sfatului |ării. Argumentează răspunsul.

 În numele poporului Basarabiei, Sfatul Țării declară: Republica Democratică Moldovenească (Basarabia) [...], ruptă de Rusia acum o sută și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și al dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna se unește cu Mama sa România.

Această unire se face pe următoarele baze: 1. Sfatul Țării actual rămâne mai departe pentru rezolvarea și realizarea reformei agrare, după nevoile și cererile norodului [...] 6. Respectarea drepturilor minorităților din Basarabia; 9. Toate alegerile din Basarabia [...] se vor face pe baza votului universal, egal, direct și secret; 10. Libertatea personală, libertatea tiparului, a cuvântului, a credinței, a adunărilor și toate libertățile obștești vor fi garantate prin constituție. (Din Declarația de Unire a Basarabiei cu România, 27 martie/ 9 aprilie 1918) (Edouard Herriot, prim-ministrul Franței).

2. Explică esența caricaturii și enumeră două consecințe.

3. Stabilește denumirea monumentului și determină evenimentul căruia îi este dedicat. Argumentează.

Așteptăm răspunsurile timp de 20 de zile de la apariția revistei.

Pages