calea spre Olimp

HISTORIA EST MAGISTRA VITAE

Rubrică susținută de Alina FELEA, doctor în istorie, conferențiar cercetător

 

1. Regim fanariot – un sistem de guvernare a Țărilor Române de către Imperiul Otoman, presupune „instrumentele prin care puterea suzerană controlează Țara Românească și Moldova”, inaugurat în 1711 în Moldova prin domnia lui Nicolae Mavrocordat și, din anul 1716, prin numirea aceluiași domnitor în Țara Românească. A durat până în 1821, noii domnitori fiind recrutați din cartierul Fanar al Istanbulului. Regimul politic a înlocuit sistemul politic tradițional din Țările Române, eliminând boierimea pământeană din funcțiile-cheie. Modificările intervenite afectează instituțiile fundamentale, domnia, sfatul domnesc, în general sistemul administrativ-politic. Domnii sunt numiți direct de Poartă, din rândul familiilor influente (Mavrocordat, Ipsilanti), perioadele de domnie sunt scurte, cu unele excepții, domnii fiind degradați la nivelul unor funcționari ai Porții, schimbați dintr-o țară în alta. Introducerea regimului fanariot în Moldova și Țara Românească a fost replica Porții la situația internațională de la sfârșitul sec. al XVII-lea – înc. sec. al XVIII-lea.

2. Evenimentul reprezentat în caricatură este Semnarea Pactului de neagresiune sovieto-german din 23 august 1939. Două cauze ale evenimentului: a). Planul Germaniei naziste privind declanșarea unui „război-fulger” în Europa de Vest și evitarea războiului pe două fronturi (cu statele occidentale și cu URSS în același timp). b). Intenția lui Stalin de a orienta agresiunea nazistă spre Europa de Vest, considerând că astfel URSS avea mari șanse să rămână în afara conflictului și va putea spera la o intrare avantajoasă în război.

3. Apariția primului leu românesc datează din anul 1867, însă denumirea lui ține de Evul Mediu, fiind în legătură cu Leeuwendaalder-ul (talerul-leu sau leul), emis în Provinciile Unite ale Țărilor de Jos, ce avea reprezentat pe revers un leu rampant (ridicat pe labele din spate). În secolul al XVII-lea, în timpul domniei lui Matei Basarab (1632-1654), talerul-leu a devenit cea mai frecventă monedă de argint cu valoare ridicată, nu numai în Țările Române, ci în întreaga Peninsulă Balcanică. Populația identifica noțiunea de leu cu aceea de ban (monedă); în sec. al XVIII-lea, în Moldova și Țara Românească, era unitate de cont, împărțită în 40 de parale.

 În Evul Mediu, în Țările Române au mai circulat următoarele tipuri de monede: dinari, așpri, groși etc.

4. Genul ține de arta decorativ-teatrală (colecția de măști din papier mache). Autorul lucrărilor este Glebus Sainciuc, artist plastic din Republica Moldova, ale cărui măști și șarje ocupă un loc aparte în arta Moldovei, dezvăluind talentul de pictor, sculptor, dar și calitățile actoricești. Eroii săi, personalități de talie națională și internațională, au fost parodiați de maestrul Sainciuc în propriile reprezentații. Lucrările sale de pictură, grafică etc. au fost evidențiate la diverse expoziții din țară și de peste hotare.

 

Punctajul acumulat de participanți la etapa a V-a:

 

Se acordă: 5 puncte din oficiu, câte 10 puncte pentru fiecare răspuns corect, câte 1 punct la fiecare sarcină pentru complexitate.

 

48 de puncte: Ecaterina POPUȘOI, Holercani, Dubăsari; Andreea-Ramona OLTEANU, Vădeni, Soroca; Cătălina DAVID, Bardar, Ialoveni (5,10,10,10,10,3).

47 de puncte: Maria CIOBANU, Maria PLUGARU, Bardar, Ialoveni (5,10,10,10,10,2).

46 de puncte: Mihaela DODI, Ion LATU, Orhei (5,10,10,10,10,1); Anastasia SÂRBU, Holercani, Dubăsari (5,9,10,10,10,2).

45 de puncte: Maria-Denisa NOVICOV, Nisporeni (5,10,8,10,10,2); Nina SÂRBU, Holercani, Dubăsari (5,9,10,10,10,1).

44 de puncte: Nadina DĂNĂILĂ, Lozova, Strășeni (5,8,10,10,10,1).

42 de puncte: Cristina CODA, Puhoi, Ialoveni; Veronica VORNICESCU, Lozova, Strășeni (5,9,8,10,10).

40 de puncte: Nadina VORNICESCU, Lozova, Strășeni (5,9,8,10,8).

39 de puncte:  Simion AVRAM, Lozova, Strășeni (5,8,5,10,10,1).

38 de puncte: Sanda POSTICĂ, Bardar, Ialoveni (5,10,10,10,2,1).

31 de puncte: Teoctista COLȚA, Cărpineni, Hâncești (5,8,9,9,0); Maria CERBU, Bobeica, Hâncești (5,10,0,10,6).

S-au acceptat toate variantele corecte ale răspunsurilor.

 

Atenționăm: răspunsurile colective și/sau identice nu vor fi punctate.

Pages