calea spre Olimp

HISTORIA EST MAGISTRA VITAE

Dragi prieteni,

Nicolae Bălcescu a remarcat: Istoria este cea dintâi carte a unei nații. Într-însa își vede trecutul, prezentul și viitorul. O nație fără istorie este un popor încă barbar și vai de acel popor...

Prin implicarea elevilor din gimnaziile și liceele din țară în concursul Historia est magistra vitae, urmărim atât aprofundarea cunoștințelor în domeniul istoriei naționale în context internațional, cât și formarea competențelor de analiză și sinteză a informațiilor, de apreciere a cauzelor și consecințelor evenimentelor, de apreciere a rolului unei personalități, de definire a unor termeni istorici, de orientare în timp și spațiu, realizate prin metoda cercetării de sine stătătoare a surselor disponibile: enciclopedii, monografii, articole, site-uri electronice, biblioteci digitale etc.

Concursul se va desfășura în șase etape. Primele patru etape vor avea câte trei subiecte. Prima sarcină din fiecare etapă se va referi la rolul unor personalități istorice notorii care au marcat dezvoltarea societății românești într-o anumită perioadă istorică. Pentru a suscita interesul cititorilor și participanților, încercăm să introducem elemente noi în concurs. În acest context, al doilea subiect se va baza pe o caricatură, un poster sau un articol de ziar, care va ține atât de istoria universală, cât și de istoria românilor, și va cere fie identificarea cauzelor și consecințelor evenimentelor și proceselor istorice, fie prezentarea contextului internațional etc.; iar a treia sarcină va cere explicarea istorică a unor expresii cunoscute.

Pentru a face o diferență în punctajul celor mai sârguincioși elevi, în etapele V și VI, vom adăuga câte un subiect ce va reflecta cunoașterea monumentelor istorice. 

Îndemn participanții să formuleze răspunsuri exhaustive și bine argumentate, evitând copiatul. Câștigătorii vor fi distinși cu premii și Diploma redacției.

Vă doresc succes.

ETAPA I

1. Identifică din sursa citată personalitatea istorică menționată și argumentează prin trei dovezi rolul ei în politica externă a României: Acest ministru al unei țări mici face o politică în stil mare. Ce om uimitor!” (Edouard Herriot, prim-ministru al Franței).

2. Determină două cauze și două consecințe ale evenimentului reprezentat în caricatură.

3.  Explică din punct de vedre istoric proveniența expresiei Hannibal ante portas (Hannibal înaintea porților).

Așteptăm răspunsurile de la elevii din întreaga republică timp de 20 de zile de la apariția revistei.

Pages