abonament

ABONAMENT

Dragă prietene,

Te poți abona pentru urmă-toarele 9 luni ale anului 2021.

Fiecare dintre colegii tăi merită un abonament la revista NOI. Îndeamnă-i să se aboneze!

Ar fi bine ca fiecare clasă să dispună de cel puțin un exemplar de revistă.

Colaborarea noastră este una deschisă — în paginile revistei puteți găsi: literatură și spiritualitate, ecologie și descoperiri știin-țifice, profesii și probleme psihologice, teatru, muzică și cinema, sport și curiozități...

NOI este revista care poate vorbi simplu despre lucruri complicate. Citește număr cu număr și viața ta va deveni mai frumoasă și mai interesantă.

Revista NOI apare lunar, inclusiv în vacanța mare, fără numere comasate.

 

Prețul unui abonament pentru 9 luni este de 180 de lei.

Indicele PM 31239.

 

Abonamentul la revista NOI poate fi perfectat la orice oficiu poștal.