calea spre Olimp

VENI, VIDI, VICI

Rubrică susținută de Larisa GURĂU, doctor în filologie, conferențiar universitar

 

I. Din seria de prepoziții și locuțiuni prepoziționale propuse, de la, fără de, de pe la, către, înainte de se construiesc cu regim de acuzativ; contra, din cauza, pe dinaintea – cu regim de genitiv; conform, datorită – cu regim de dativ.  Prepozițiile nu au funcție sintactică. Ele intră în alcătuirea părților de propoziție pe care le subordonează termenului regent.

 II. Între aceste expresii – Ion cel deștept.../ Deșteptul de Ion... se stabilește o deosebire stilistică majoră și chiar antagonistă. Ion cel deștept... este utilizată cu sens denotativ și astfel redă sensul propriu al cuvântului „deștept”. În expresia Deșteptul de Ion..., lexemul „deștept” are sens conotativ, depreciativ și chiar cu specificație ironică, marcând, de fapt, antonimul semnificației de bază.

III. Termenii evidențiați în versurile propuse definesc o enumerație, care este marcată de lexemul fie. Totodată, între aceștia se stabilește relația de antiteză, reliefată de antonimia cuvintelor slabi-puternici; genii-neghiobi. Așadar, relația stilistică este cea de opoziție la nivelul vocabularului, sub formă de antiteză, cu elemente de recurență fie slabi, fie puternici, fie genii... Acest fapt sporește expresivitatea mesajului conceput de autor.

IV. Opera literară Enigma Otiliei este un roman de tip balzacian, scris de George Călinescu. Modul de expunere predominant în fragmentul propus este descrierea de tip tablou. Primul argument este expunerea cadrului temporal și spațial, fiind descris decorul interior al casei. Concomitent, se stabilește o atmosferă generală de liniște și echilibru. De asemenea, se prezintă detaliile caracteristice ale casei lui Costache Giurgiuveanu. Se observă frecvența substantivelor și adjectivelor, ferestrele și încăperile înalte, uși largi, frontoane de lemn bogat ornamentate, tavanurile decorate. Totodată, verbele sunt statice, la modul indicativ, imperfect: erau înalte, atârnau, vegheau. În plus, imaginile artistice vizuale și figurile de stil conturează, într-un mod deosebit, interiorul casei, prin comparația copii de marmură, tociți și lucioși ca de ceară, epitetele casa ștearsă, copii de marmură, tociți și lucioși, personificarea vegheau doi copii de marmură, metafora copii de marmură. Prin urmare, susțin că în această secvență modul de expunere dominant este descrierea, care conferă o tehnică artistică în zugrăvirea trăsăturilor specifice casei.  

Alina LUCHIȚA, Bardar, Ialoveni

 

Punctajul acumulat de participanți la etapa a V-a:

 

38 de puncte: Alina LUCHIȚA (10,8,10,10), Bardar, Ialoveni; Adriana VDOVICENCO (9,9,10,10), Puhoi, Ialoveni.

37 de puncte: Tatiana ȘTERBEȚ (10,8,9,10), Cărpineni, Hâncești; Maria PLUGARU (7,10,10,10), Bardar, Ialoveni.

36 de puncte: Mihaela DODI (7,10,9,10), Susleni, Orhei; Nicoleta VORNICESCU (7,10,10,9), Lozova, Strășeni.

35 de puncte: Mihaela PLUGARU (7,10,9,9), Bardar, Ialoveni; Teoctista COLȚA (7,9,10,9), Cărpineni, Hâncești; Ion LATU (8,9,9,9), Orhei; Ecaterina POPUȘOI (8,7,10,10), Holercani, Dubăsari; Alexandrina RĂDĂUȚĂ (8,10,9,8), Ustia, Glodeni.

34 de puncte: Taisia TALPĂ (5,10,9,10), Bălănești, Nisporeni; Anastasia S~RBU (6,10,9,9), Chișinău.

33 de puncte: Lucia DOBROVICEANU (8,9,8,8), Boldurești, Nisporeni.

32 de puncte: Cristina CODA (5,10,8,9), Puhoi, Ialoveni; Laura RUSU (8,7,7,10), Văratic, Râșcani.

31 de puncte: Livia CATAN (8,8,7,8), Susleni, Orhei; Nicoleta GUȘTIUC (8,7,9,7), Cotul Morii, Hâncești; Nina S~RBU (7,8,8,8), Holercani, Dubăsari.

30 de puncte: Alex JACOTĂ (5,9,7,9), Chișinău.

29 de puncte: Capitolina UNGUREAN (7,6,7,9), Dărcăuți, Soroca; Nadina DĂNĂILĂ (5,8,8,8), Lozova, Strășeni.

27 de puncte: Maria CERBU (5,7,8,7), Bobeica, Hâncești; Alexandrina CHIRILICI (6,7,8,6), Dărcăuți, Soroca.

26 de puncte: Victoria TOFAN (5,7,7,7), Cetireni, Ungheni; Sanda POSTICĂ (4,6,8,8), Bardar, Ialoveni.

20 de puncte: Ionela JORNEAC (5,7,0,8), Dărcăuți, Soroca; Nicoleta PORUBIN (7,6,4,3), Holercani, Dubăsari. 

 

Din lipsă de spațiu, publicăm doar numele participanților care au acumulat minimum 20 de puncte. La bilanțul general însă, vom ține cont de punctajul tuturor participanților.

Pages