calea spre Olimp

VENI, VIDI, VICI

Rubrică susținută de Larisa GURĂU,

doctor în filologie, conferențiar universitar

Pentru voi, elevi din clasele a VI-a – a XII-a, începe o nouă competiție – o nouă ediție a concursului nostru. Păstrând tradiția, vă vom oferi  subiectele a șase etape. Începând cu numărul din ianuarie viitor, vom publica clasamentul conform punctajului acumulat de fiecare participant, iar rezultatele concursului vor fi anunțate în numărul din iunie, 2019.

Vă îndemnăm pe toți elevii să manifestați interes și să participați activ, demonstrând o bună cunoaștere a limbii și literaturii române. Totodată, vă rugăm să ne expediați răspunsuri originale, redactate conform normelor în vigoare, pentru a evita o eventuală depunctare.

Pentru fiecare subiect se acordă maximum 10 puncte (în total pentru fiecare etapă maximum 40 de puncte).

Pe câștigătorii concursului îi așteaptă următoarele premii:

 

Locul I – un premiu: Un set de carte, 17 titluri de scriitori români și universali oferit de Editura Cartier. Donator: Editura Cartier.

Locul II – două premii: Dicționar enciclopedic, Editura Cartier. Donator: Revista NOI.

Locul III – patru premii: Republica Moldova patrimonial, Editura Princeps. Academia de Științe a Republicii Moldova. Donator: Institutul Patrimoniului Cultural.

 

Institutul de Filologie B.P.Hasdeu (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării) va oferi fiecărui câștigător un set de carte cu tematică de limbă și literatură română.

Revista NOI va acorda diplome tuturor învingătorilor. Succes!

ETAPA I

I. Din seria de adjective propuse selectați-le pe cele ce nu pot forma gradul superlativ.  Argumentați.  Excepțional, fenomenal, interesant, captivant, simpatic, favorabil, excelent, roditor, principal, excesiv.

 

II. Corectați (subliniați și scrieți corect) greșelile din enunțurile următoare: Fi-ți atenți să nu admite-ți vre-o greșală;  Adunarea generală a elevilor s-a petrecut în sala sportivă; Nu te râde atunci când te greșești și te semnezi unde nu trebuie; A-și vrea să-i cadonez prietenei mele o carte. Ce î-mi recomandați; Dacă am o bucurie, mă împart cu prietenii.

 

III. Identificați figurile de stil prezente în fragmentul următor:

 

Fluturând în veșminte // de culoarea șofranului

ard fetele verii ca strugurii

în vântul și-n râsetele anului. (L. Blaga, Țara)

 

IV.  Pornind de la afirmația lui Nicolae Iorga:

Învățat este omul care se învață necontenit pe dânsul și învață necontenit pe alții, redactați un microeseu despre importanța învățăturii.

 

Așteptăm răspunsurile voastre timp de 20 de zile de la apariția revistei.

Pages