calea spre Olimp

CITIUS ALTIUS FORTIUS

ETAPA a IV-a

1. Câte goluri a înscris fotbalistul moldovean Vitalie Damașcan cu Fortuna Sittard în meciul de acasă cu Waalwijk, în etapa a 17-a a campionatului olandez din Eredivizie? (5 puncte).

2. Ce club antrenează acum penultimul  antrenor principal de la Manchester United? (4 puncte).

3. Cine este noua campioană mondială de handbal feminin? (3 puncte).

Așteptăm răspunsurile voastre timp de 20 de zile de la apariția revistei.

Constantin OLTEANU
calea spre Olimp

HISTORIA EST MAGISTRA VITAE

ETAPA a V-a

1. Identifică din sursă domnitorul și apreciază prin trei argumente importanța domniei lui pentru Țara Moldovei.

„Alexandru Vodă făcu priiteșug mare cu leșii și legătură tare, ca fie la ce treabă unul pre altul să ajutorească. Nici zminteală au fostu, că întăi au poftitu craiul pre Alexandru Vodă ca să-i trimiță ajutoriu împotriva crizacilor la prusi, nici s-au amăgit cu priiteșugul, că au trimis ajutoriu călăreți moldoveni, carii au făcut mare izbândă. Că bătându-să cu crizacii, întăi au dat dos a fugi, de i-au înșirat, gonindu-i spre o pădure și aciiaș pedestrindu-să, au săgetatu-le cai, de le-au căutat a da dosul nemții. Și aciiași ai noștri s-au încălăratu și mare moarte au făcut într-înșii. De care lucru, dacă s-au întorsu ai noștri acasă, mare mulțămită au avut Alexandru Vodă de la craiul. Avându decii craiul leșescu a face oaste asupra lui Jicmontu craiul ungurescu, pus-au zălog la Alexandru Vodă, Sneatinul și Colomăia și toată Pocutia și au luat 1000 de ruble de argint. Și într-același an au murit Alexandru Vodă, după ce au domnitu 32 de ani și 8 luni. (Grigore Ureche, Letopisețul Țării Moldovei)

2. Determină două cauze ale evenimentului reprezentat în imagine. Apreciază importanța personalității din imagine, prezentând două argumente.

3. Numește evenimentul și explică două consecințe ale acestuia.

Categoriilor de locuitori ai R.S.S.M. deportate pentru totdeauna la 5-9 iulie 1949 le-au fost imputate „trecerea fățișă de partea dușmanilor puterii sovietice” în timpul războiului, apartenența la categoria „chiaburilor”, calitatea de foști membri ai unor formațiuni politice care au activat în Basarabia până la ocuparea acesteia de către sovietici, complicitate” și „trădare de patrie”. Din acest val al deportărilor au făcut parte și reprezentanți ai unei categorii profesionale importante – cea a cadrelor didactice din R.S.S.M., capetele de acuzare pe baza cărora cei peste două sute de profesori din Basarabia și din raioanele din stânga Nistrului au fost duși în Siberia și Kazahstan fiind aceleași ca și pentru alte categorii de persoane deportate”. (Ion Varta, Deportările cadrelor didactice din R.S.S.M.
în zilele de 6-7 iulie 1949. În revista Limba Română, nr. 7-8, anul XXI, 2011).

4. Identifică legenda cunoașterii cafelei de către Ioan Tăutu și explică ce este un feligean cu zarf.

 Așteptăm răspunsurile voastre timp de 20 de zile de la apariția revistei.

Alina FELEA, doctor în istorie, conferențiar cercetător
calea spre Olimp

VENI, VIDI, VICI

ETAPA a V-a

I.    Scrieți forma abreviată a următoarelor cuvinte: dumneavoastră, domnul, dumnealui, bulevard, stradă, apartament, pagină, rând, post-post-scriptum, televiziune, oră, Preasfinția Sa.

II.   Explicați sensul și scrieți sinonimele pentru lexemele: agil, ardență, bagatelă, jertfă, justificare, grandoare, itinerar, incidență, elevat. Plasați-le în contexte.

III.  Ce scriitorii români vor fi aniversați în acest an? Numiți cele mai reprezentative opere ale acestora și anul publicării lor.

IV.  Redactați un text prin care invitați o personalitate la deschiderea unei stagiuni de teatru / un vernisaj / o serată de absolvire, la alegere (volum 5-10 rânduri).

Așteptăm răspunsurile voastre timp de 20 de zile de la apariția revistei.

Elena LEAH, master în filologie
calea spre Olimp

SOL LUCET OMNIBUS

ETAPA a V-a

1. Ce adaptări ale organismelor animale acvatice le ajută să-și mențină flotabilitatea în adâncimea (profunzimea) apei? Enumerați și prezentați exemple.

2. De ce fructele, rădăcinoasele, tuberculii își păstrează mai bine calitățile, dacă sunt păstrate la temperaturi scăzute (potrivite)?

3. De ce numărul de indivizi din cadrul unei specii, respectiv numărul de specii din cadrul unei biocenoze, nu poate crește la infinit?

Așteptăm răspunsurile voastre timp de 20 de zile de la apariția revistei.

Larisa BOGDEA, doctor în biologie