calea spre Olimp

VENI, VIDI, VICI

Pe câștigătorii concursului îi așteaptă următoarele premii:    

Locul întâi – un premiu: Enciclopedia Localitățile Republicii Moldova, 15 volume (donator: Fundația Draghiștea și revista NOI); 

Locul doi – două premii: Republica Moldova – Patrimonial (Editura Princeps);    

Locul trei – patru premii: Albumul de familie al Parteneriatului Estic (Uniunea Artiștilor Fotografi din Republica Moldova).

Institutul de Filologie Română B.-P. Hasdeu (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării) va oferi fiecărui câștigător un set de carte cu tematică de limbă și literatură română.

Revista NOI va acorda câte o diplomă tuturor învingătorilor.

Vă dorim inspirație și succes!

ETAPA a II-a

I. Scrie pluralul următoarelor substantive: cappuccino, avocado, apendice, administratoare, maree, espresso, grizzly, tiramisu, papaia, portavoce. Plasează în câte un enunț ambele forme.

II. Corectează greșelile, propune alte 2-3 formulări specifice limbajului cult:

a. Păcat că nai obținut premiul; b. Povestirea ta e ridicolă; c. Iar ai dato în bară la mate; d. Gafe care le facem; e. O știam ca și profesoara mea de limba română.

III. Argumentează rolul liinilor de pauză în fragmentul următor:

Cu sufletu-mi ce totul râvnește să absoarbă,

Să mă înalț — sălbatic, statornic curcubeu —

În setea-mi de lumină,

Cu creștetul în nouri,

Ca voi,

Dușmani și prieteni,

Munții mei! (Munții, Aron Cotruș)

IV. Redactează un microeseu de 5-8 rânduri în care să te referi la rolul comunicării eficiente în viața unui copil, adolescent, adult, pornind de la colegii, prietenii, părinții tăi.

Așteptăm răspunsurile voastre timp de 20 de zile de la apariția revistei.

Rubrică susținută de Elena LEAH, master în filologie 

 

SOL LUCET OMNIBUS

 

Pe câștigători îi așteaptă următoarele premii: 

 

Locul I – 500 de lei;

Locul II – două premii a câte 450 de lei fiecare;

Locul III – trei premii a câte 400 de lei fiecare.

De asemenea, câștigătorilor li se va oferi literatură cu tematică ecologică. Altor cinci participanți li se va oferi premii de încurajare – literatură cu tematică ecologică.

Tuturor câștigătorilor li se va acorda diploma revistei NOI.

 

ETAPA a II-a

 

1. De ce speciile de sfrâncioc fixează șn spinii arbuștilor insecte sau mamifere mici?

2. Care sunt factorii care duc la căderea frunzelor la arbori?

3. Există habitate unde toate plantele sunt relativ mici (mai mici decât plantele din aceeași specie sau din alte specii înrudite din alte habitate). Care sunt aceste habitate și prin ce se explică o astfel de caracteristică a plantelor în fiecare caz?

Așteptăm răspunsurile voastre timp de 20 de zile de la apariția revistei.

Rubrică susținută de Larisa BOGDEA, doctor în biologie