calea spre Olimp

VENI, VIDI, VICI

Dragi cititori!

Suntem convinși că ați așteptat cu mult entuziasm să vă testați cunoștințele de limbă și literatură română în cadrul unei noi ediții a concursului literar-lingvistic VENI, VIDI, VICI! La acesta pot parti-cipa elevii claselor a VI-a – a XII-a de la toate instituțiile de învățământ din țară. În această ediție vă vom propune itemi de gramatică, întrucât gramatica este lumina limbii. Păstrăm tradiția și, începând cu numărul curent, vă vom oferi subiectele a șase etape, rezultatele concursului fiind anunțate în numărul din iunie 2020. Vă îndemnăm  să participați activ, demonstrând o bună cunoaștere a limbii și literaturii române. Totodată, vă rugăm să ne expediați răspunsuri originale. Pe câștigătorii concursului îi așteaptă următoarele premii:

 

Locul I – un premiu: Enciclopedia Localitățile Republicii Moldova, 15 volume (Donator: Fundația Draghiștea și revista NOI);

Locul II – două premii: Republica Moldova–Pa-trimonial (Donator: Institutul Patrimonial Cultural);

Locul III – patru premii: Albumul de familie al Parteneriatului Estic (Donator: Uniunea Artiștilor Fotografi din Republica Moldova).

Institutul de Filologie Română B.-P. Hasdeu (Ministerul Educației, Culturii și Cercetării) va oferi fiecărui câștigător un set de carte cu tematică de limbă și literatură română. Revista NOI va acorda diplome tuturor învingătorilor.

Vă dorim inspirație și succes!

 

ETAPA I

 

I. Scrieți familia lexicală a cuvântului copil și indicați valoarea morfologică a cuvintelor derivate.

II. Eliminați greșelile din următoarele enunțuri și scrieți corect:

a) Chiar dacă câte odată admite vre-o greșală să nu-l pedepsești.

b) Nu știa că mama sa s-a aranjat la servici la aceiași școală.

c) A finisat primul teza, dar mai avea careva întrebări.

III. Comentați sugestia poetică a pluralului nearticulat al substantivului codri în următorul fragment din Călin (File din poveste) de M. Eminescu:

De treci codri de aramă, de departe vezi albind ș-auzi mândra glăsuire a pădurii de argint.

IV. Redactați un microeseu de 5-8 rânduri în care veți descrie ce reprezintă dorul pentru voi. În calitate de reper puteți utiliza citatul: Lumea s-a născut prin cuvânt. Din dor. (Marius Dobrin) sau altul care vă place.

Așteptăm răspunsurile voastre timp de 20 de zile de la apariția revistei.

Rubrică susținută de Elena LEAH, master în filologie 

 

SOL LUCET OMNIBUS

 

Dacă Omul reușește să elimine Eul,

 va fi capabil să asculte bătaia inimii naturii și șoaptele ei.

(C. Brâncuși)

 

De câte ori, în mijlocul arborilor muți și neclintiți ne-am simțit ca în tovărășia unor vechi prieteni. De câte ori le-am destăinuit durerile noastre, de câte ori, mai cu seamă, nu ne-au alinat aceste dureri. Omul trebuie să se uite la lemn ca la aur, să-l doară inima când taie un pom, căci fiecare pom e asemeni omului. Pădurea este o podoabă a naturii. Ea reprezintă viață și bogăție și, prin calitățile ei, merită să fie cunoscută, curățată și îngrijită. Alexandru Vlăhuță ne îndeamna să iubim arborii, căci ei, cu frunza lor putrezită, au dospit lutul din care s-a făcut omul. Ei sunt izvorul, ocrotirea și poezia vieții.

Ne hrănim zi de zi cu iluzia că totul este bine, iar tot ceea ce facem este să devenim din ce în ce mai bogați... material. Însă efectele acestor acțiuni le vor suferi copiii și nepoţii nostri... Deși pare radicală, o măsură necesară este atenuarea dezvoltării industriei și a economiei. Trebuie să luptăm pentru mediu indiferent de costuri. Dacă nu vom gospodări cu înțelepciune rezervele planetei și nu vom ocroti natura, vom rămâne, în cele din urmă, singuri, pe o planetă pustie.

 

Concursul de față, Sol lucet omnibus (Soarele strălucește pentru toți), care se desfășoară mai mulți ani la rând în paginilie revistei NOI, are scopul de a vă intriga și a vă implica în procesul de acumulare a cunoștințelor despre natură și căile de protecție a ei. Vă invităm să participați la el cât mai activ.

Concursul se va desfășura în șase etape. Fiecare dintre ele va conține trei întrebări din domeniul zoologiei, botanicii și ecologiei. Învingătorii vor obține premii bănești și colete de carte cu tematică ecologică. Vă rugăm insistent să nu copiați răspunsurile unii de la alții, iar cele din sursele electronice să le analizați și să nu le copiați. În caz contrar veți fi eliminați din concurs. 

Locul I – 500 de lei;

Locul II – două premii a câte 450 de lei fiecare;

Locul III – trei premii a câte 400 de lei fiecare.

De asemenea, câștigătorilor li se vor oferi literatură cu tematică ecologică. Altor cinci participanți li se vor oferi premii de încurajare – literatură cu tematică ecologică.

Tuturor câștigătorilor li se va acorda diploma revistei NOI.

 

ETAPA I

1. Explicați de ce termitele și albinele mențin o temperatură și umiditate constantă, în termitier și respectiv în stup?

2. Multe plante erbacee (ceai-lui-Ioan (Epilobium angustifolium), rogoz (Carex arenaria) etc.) și mușchii cresc în grupuri strânse. Cum apar astfel de grupări și ce beneficii au aceste plante de la modul respectiv de viață?

3. Care sunt asemănările și deosebirile dintre hibernare și anabioză? Dați exemple.

 

Așteptăm răspunsurile voastre timp de 20 de zile de la apariția revistei.

Rubrică susținută de Larisa BOGDEA, doctor în biologie