calea spre Olimp

VENI, VIDI, VICI

ETAPA a IV-a

Vă propunem să recitiți cunoscutele versuri și să răspundeți în conformitate cu itemii tradiționali:

Vesela, verde câmpie acu-i tristă, vestejită,

Lunca, bătută de brumă, acum pare ruginită,

Frunzele-i cad, zbor în aer, și de crengi se dezlipesc

Ca frumoasele iluzii dintr-un suflet omenesc...

I. Indicați autorul, titlul, compoziția și ciclul de poezii din care face parte fragmentul.

II. Explicați ideile și sentimentele redate în versurile de mai sus și identificați trei figuri de stil.

III. Stabiliți valoarea lexicală și gramaticală a lui -i din versul al treilea și dați exemple de enunțuri în care -i să aibă alte valori lexicale și gramaticale.

IV. Redactați un eseu în baza proverbului: Pământul, cât de bun ar fi, fără lucrător rămâne sălbatic.

 

Așteptăm răspunsurile voastre timp de 20 de zile de la apariția revistei.

rubrică susținută de Larisa Gurău, doctor în filologie, conferențiar universitar
etapa a IV-a

Pages