galeria Minervei

HERON - ÎNȚELEPTUL DIN ALEXANDRIA

Șirul luminoaselor minți ale Antichității, despre care arhivele păstrează rânduri prețioase pentru posteritate, ar fi incomplet fără numele Heron. Date exacte despre perioada vieții sale lipsesc, dar istoricii, în baza unor mărturii indirecte, presupun că s-ar fi născut în anul 10 d.H., la Alexandria din Egipt. Părinții lui, de origine greacă, au venit din Grecia în orașul care pe atunci era recunoscut centru cultural și științific al lumii. Faimoasa bibliotecă din Alexandria era cea mai importantă custodie a cunoștințelor din întreaga lume. Ea a contribuit la formarea celor mai valoroși intelectuali antici.

Heron a fost la un pas de a fi inițiatorul revoluției tehnice, eveniment realizat doar peste multe sute de ani. El a inventat și a construit aparatul care îi poartă numele —sfera lui Heron și nu este altceva decât premergătorul tehnic al motorului cu aburi. Constituit dintr-un cazan de bronz, care comunică prin două țevi cu o sferă cu două tuburi deschise, încovoiate în aceeași direcție. La fierberea apei din cazan, aburii formați se ridicau în sferă și, evacuându-se zgomotos din tuburi, o roteau pe aceasta cu viteze enorme: reconstruită după desenele antice, la testări, viteza de rotație a sferei atingea 1500 de rotații pe minut deja la o presiune mică. La ce servea această mașinărie? La timpul acela, practic la nimic — nu era intuită o utilitate a acesteia. Mult mai târziu, când inginerii au „învățat” aburii să pornească roțile, s-a declanșat o veritabilă aplicare a acestui principiu la construirea numeroaselor mecanisme și utilaje, responsabile de apariția civilizației industriale moderne. [...]

Iurie SCUTARU, doctor în științe

Ilustrație: Violeta ZABULICĂ