poezie

TÎNGUIRE DE POET CU ÎNTREBĂRI

Au murit zmeul și... leul

în povestea ce se anunța de succes,

în țărișoara din care

mi-i rușine să ies,

că  fără mine

pe-acasă

rămâne... cam cine?

Ce-i de făcut? se întreabă

un Făt-Frumos din clasa întâia:

cum rătuim împărăția?

Că nu-i frumos, istoria zice,

să  lași pradă casa,

s-o ștergi de acasă,

precum vor veneticii?

Ne-nvață  balada,

legenda ne-nvață

iubirea de țară...

Chiar nu se mai poartă?

Chiar nu valorează?

Chiar totu-n afară-i?

Că ruptă ni-i țara?

Că noi – pe ruptură

Și marginea doare?

Fără măsură

minciună  și ură,

fără  cântare!

...Zmeul e mort – nici urmă de zmeu,

deși împărăția ni-i măcinată rău... ?

Ne evită puhoiul de fugari

din războaiele lor spre țările mari,

Înghesuindu-i pe fugarii noștri

prin gările

aglomerate de toate durerile...

Iulian FILIP