poezie

NEEUCLIDIANĂ

Două linii perfect paralele

Numaidecât se întâlnesc undeva în infinit.

Eu cred: în vârful unghiului

dintre degetele

Lui Dumnezeu.

Leo BUTNARU