lumină din lumină
Rubrica sustinuta

NORUL DE DEASUPRA TABORULUI

O maică din mănăstirea Gornensk povestea că, acum câțiva ani, la Liturghia de dimineață în timpul sărbătorii Schimbării la Față pe muntele Tabor cântau două coruri. Deodată norul a apărut deasupra cântăreților. Când începu să cânte celălalt cor, norul haric trecu la el. Apoi începu să cânte iarăși primul cor – norul reveni. Și așa a continuat toată slujba.

După ce au scos Potirul cu Sfintele Taine, episcopul i-a binecuvântat pe toți să iasă afară și să se împărtășească acolo. Deodată în cer au apărut nori, ei zburau fulgerător pe deasupra capetelor rugătorilor și ale pelerinilor. Nu era nici o boare de vânt, vârfurile chiparoșilor abia-abia se clătinau, iar norii zburau și zburau. Această minune începu pe la trei noaptea și continuă aproximativ o oră.

Minunate sunt lucrurile Tale, Doamne!

Leo BORDEIANU