Încă în clasele primare am aflat că apa reprezintă 70% din suprafața Pământului și că cea mai mare parte a ei nu poate fi consumată în starea sa naturală, aceasta regăsindu-se în mări și oceane și fiind sărată. Apa potabilă reprezintă doar 1% din apa totală din lume și provine din calotele ghețarilor, careînmagazinează cea mai mare cantitate de apă dulce, apa râurilor, a lacurilor, cea din izvoare, bazine artificiale etc.

Reteaua hidrografică a Republicii Moldova este reprezentată prin 3621 de râuri si pâraie, inclusiv șapte au lungimea de peste 100 km, alte 247 – peste 10 km, 57 de lacuri cu suprafața oglinzii apei de 62,2 km. Lungimea totală a râurilor este mai mare de 16000 km. Datorită creșterii populației mondialeși altor factori, tot mai puțini oameni beneficiază de apă potabilă. Problema respectivă poate fi rezolvată prin creșterea producției, o distribuție mai bună și nerisipirea rezervelor deja existente. Din acest motiv, apa este o resursă strategică pentru multe țări.

Gavril GÂLCĂ,

șeful Direcției Monitoring

al Calității Mediului a Serviciului

Hidrometeorologic de Stat

Autor: 
Valerie VOLONTIR