Se-nalță-n zbor o pasăre măiastră

Și întretaie cerul cu un sunet,

E ca să ne-amintim de casa noastră

Și de-al luminii tainic tunet.

De casa noastră, de Pământ,

De tot ce-i mai frumos pe lumea asta,

De amintiri care plutesc în vânt

Și de a vieții tainică fantasmă.

Autor: 
Irina DIACONU
Liceul Teoretic „V. Alecsandri”
Ungheni