Fondat 1930
Serie nouă 1990

Redactor-șef:
Valerie VOLONTIR

Iuliana ȘCHIRCĂ - secretar responsabil

Leo BORDEIANU - redactor de secție

Ianoș VRANCEAN - redactor artistic

Valentin GUȚU - stilizator

Lucia STEGARESCU - corector

Valeria PRODAN - operator

Alina BODROVA - contabil-șef

Sergiu FRUNZĂ - șofer

 

ADRESA REDACȚIEI:
Revista Noi,
str. Pușkin nr. 22,
MD 2012, Chișinău

Telefoane:
022 23 31 91; 022 23 37 25;
022 23 36 45; 022 22 22 45
Fax: 022 23 31 91

e-mail: revistanoi1930@yahoo.com

Facebook: Revista NOI

Înregistrată la Camera Înregistrării 
de Stat pe 11.08.2008 
cu nr. 1003600012713