APRECIERI

Revista NOI a fost şi rămîne o revistă literară a copiilor de toate vîrstele, de la 8 la 80 de ani (vorba lui Arghezi), dăscălindu-i şi făcîndu-le inima să vibreze la tot ce-i bun, frumos şi înălţător.

Grigore VIERU, scriitor: Revista NOI este întîia mea dragoste literară. N-am uitat-o, nu pot s-o uit. Pentru mine ea Va avea pururi douăzeci şi ceva de ani.

Ion MORARU, pictor: Doresc revistei NOI să-şi păstreze în continuare faima celei mai inteligente şi mai interesante publicaţii pentru copii şi adolescenţi. Mereu să o avem în preajmă, fiindcă ne face să ne maturizăm mereu, ne învaţă să trăim cu rost şi cu demnitate. Noi forţe creatoare şi succese echipei redacţionale.

Boris GĂINĂ, academician: NOI a fost revista copilăriei mele, care mi-a servit ca o rază spre celălalt capăt al tunelului vieţii. Am colaborat mai mulţi ani, iar de trei ori chiar am participat la conferinţele revistei şi ale corespondenţilor voluntari.

Alexei RĂU, director al Bibliotecii Naţionale: Am copilărit în vremurile dezgheţurilor hruşioviste şi pe atunci tata se abona şi la cîteva publicaţii din Rom`nia, care împreună cu revista NOI au şi format o parte din universul copilăriei mele. Citeam cu atenţie fiecare pagină a revistei. Mă interesau în mod deosebit reportajele de la meciurile de fotbal ale copiilor, pentru premiul „”Portarul” (păcat că ele nu se organizează şi astăzi). Revista mi-a îmbogăţit mult fiinţa de copil, care nu poate fi ştearsă niciodată.

Nicolae JURAVSCHI, dublu campion olimpic, preşedinte al Comitetului Naţional Olimpic: Nu doar citeam cu regularitate revista, dar îi îndemnam şi pe colegii mei de lectură. Din paginile revistei aflam multe lucruri interesante atît din ţară, cît şi de peste hotare. Desigur, acordam o atenţie deosebită încă de pe atunci concursurilor şi materialelor cu tematică sportivă. În general, pentru noi, revista a fost un educator perfect.